Patientforløb

Patientforløb

Det kan være rart at vide hvordan et operations eller udredningsforløb foregår inden du bestiller tid. Det er vores erfaring, at åbenhed og oplysning giver et bedre forløb og sparer dig, som dyreejer, for bekymringer og overraskelser på vejen. Derfor kan du på denne informationsside danne dig et overblik over, hvordan et behandlingsforløb typisk vil foregå hos OrthoVet. 

Mødet med OrthoVet

Når du ankommer hos OrthoVet, skal du henvende dig i receptionen. Her registrerer vores receptionist patienten og melder dig og dit kæledyr ankommet, således at dyrlægen får besked.   

Mødet med dyrlægen

Alle konsultationer starter med en samtale med dyrlægen. Her spørger dyrlægen indtil hvilke symptomer du oplever hos dit kæledyr. I nogle tilfælde har vi modtaget en journal fra din egen dyrlæge, men det gør ikke samtalen mindre vigtig. Samtalen er et af vores vigtigste redskaber i udredningen af dit kæledyr, og netop derfor, er det vigtig at vi får alle detaljerne fra dig, som kender dit kæledyr allerbedst. Efter den indledende samtale starter udredningen af dit kæledyr. Det vil sige, at vi indleder med en undersøgelse af hele dyret, for at vi derefter kan stille en diagnose. Efter vi har udredt dit dyr, har vi en grundig samtale om det videre forløb, hvor vi blandt andet vil informere dig om behandlingsmulighederne og prognosen for dit kæledyr. Nogle lidelser/diagnoser kræver operation, andre medicin og nogle tredje behandlinger hos f.eks. fysioterapeut. Det er altafgørende for os, at du igennem hele forløbet føler dig tryg og klædt på til at tage en beslutning om en eventuel operation. Derfor er det kun meget få og helt akutte patienter som vil blive operereret samme dag som den indledende undersøgelse er foretaget. Det tror vi på giver færre misforståelser og et bedre forløb for dit kæledyr og dig som ejer   

Operation og indlæggelse

På dagen for en operation er det vigtigt at dit kæledyr, medmindre andet er aftalt, er fastet 12 timer inden besøget. Dit kæledyr må have adgang til vand helt frem til besøget. Medicin skal som udgangspunkt gives inden besøget medmindre andet er aftalt. Når du møder op i klinikken, vil du igen møde en af vores dyrlæger, der vil gennemgå operationsforløbet med dig. Dit kæledyr modtager herefter beroligende medicin inden det indlægges i vores hunde, eller kattestald.  

Samme eftermiddag, efter endt operation, kan du hente dit kæledyr, og du vil her modtage informationer omkring tiden efter operationen. Vi ved at det kan være svært at huske al den information, og vi har derfor også skrevet det ned i et lille brev, som du får med hjem. Herefter aftales tider til kontrol og evt. genoptræning efter operationen. Nogle dyr skal have kontrol hos OrthoVet, mens andre kan gå til opfølgende kontrol hos egen dyrlæge.  

Har du efter et operationsforløb spørgsmål kan vores personale altid kontaktes på telefon 69884411 eller mail mail@orthovet.dk.   

Forsikring

Mange kæledyr er i dag forsikret og en sygeforsikring kan i de fleste tilfælde hjælpe med dyrlægeregningen. Er dit kæledyr forsikret skal du have oplyst dit forsikringsselskab om skaden og forløbet hos os. Skal vi hjælpe med direkte skadesrefusion, skal du have skriftlig dokumentation fra dit forsikringsselskab om at skaden er dækket. Du skal også underskrive en fuldmagt på dagen for operationen eller behandlingen.

Kontrol og efterbehandling

Efter operationen tildeles I en eller flere kontroller hos en af vores dyrlæger eller veterinærsygeplejersker. Det er vigtigt at møde op til kontrollerne, da vi her kan følge dyrets udvikling og justere i efterforløbet om nødvendigt. Ved den første kontrol vurderes behovet for genoptræning og et genoptræningsforløb planlægges.  

Hvorfor os

Vi tror på at dyrene får den bedste behandling, når vi som dyrlæger kan fokusere på specifikke fagområder. Derfor har vi valgt udelukkende at arbejde med specialkirurgi og sportsmedicin. Herved kan vi tilbyde den bedst mulige behandling, med brug af de nyeste teknikker og avancerede udstyr.   

Konsultation

Hvert besøg tager udgangspunkt i dyrets problem, derfor sættes der altid god tid af til undersøgelse. Dyr har ofte forskellige bevægelsesmønstre afhængigt af det miljø de er i, vi vil derfor oftest undersøge patienten både indenfor og udenfor.

Kirurgi

Vi tilbyder behandling af led problemer, knoglebrud og rygkirurgi i trygge og moderne faciliteter.

Medicinering

Dyr kan ikke selv sige fra ved smerte, derfor er der vores ansvar at diagnosticere og behandle lidelser, der kan give anledning til smerter. Vi har stort fokus på smertebehandling i forbindelse med operationer, såvel som i det efterfølgende forløb.

Fokus på dyrene

Vi ved hvor meget dyr betyder for de fleste mennesker i dag, og derfor er dyret altid i centrum hos os. Vores anbefalinger om behandling tager derfor altid udgangspunkt i det enkelte dyr, med fokus på dyrets alder, problemer og anvendelse.

Kontakt os her

Navigation