Albueledsdysplasi

Albueledsdysplasi hos hund

Albueledsdysplasi hos hund er en samlet betegnelse for en række udviklingsforstyrrelser i albueleddet. Albueleddet er er meget komplekst led, bestående af overarmsknoglen (humerus) og de to underarmsknogler (radius og ulna). Hvis de 3 knogler ikke passer perfekt sammen, kan der opstå forkert vægtbelastning. Dette kan resultere i slid, der kan føre til gigt (artrose) som medføre smerte og halthed. En række sygdomme indgår i albueledsdysplasikomplekset, blandt andet fragmenteret medial coronoid proces (FCP), osteochrondrose dissicans (OCD), ununited processus anconeus (UAP). Årsagen til disse sygdomme og dermed albueledsdysplasi er fortsat ukendt og betragtes som multifaktoriel.

Symptomer på albueledsdysplasi

Albueledsdysplasi viser sig som halthed hos de helt unge hunde i 6-10 måneders alderen, mens andre hunde først får symptomer i voksenstadiet. Nogle hunde vil typisk vise halthed efter hård aktivitet, mens andre viser mere halthed efter hvile.

Er Albueledsdysplasi arveligt 

Albueledsdysplasi er en arvelig lidelse der kan opstå blandt de fleste racer, men rammer ofte større racer som Labrador, Golden Retriever, Schæfer, Rottweiler og Berner Sennen. Nogle studier rapporterer at op til 70-80% af hunde med albueledsdysplasi rammes på begge albuer. Grundet arveligheden i albueledsdysplasi har DKK indført regler for røntgen screening blandt flere hunderacer. 

Sådan stilles diagnosen

En grundig klinisk undersøgelse er vores vigtigste redskab når vi skal stille diagnoser. Røntgenfotografering vil være første led i udredningen af sygdomme i albueleddet. Udover røntgen har vi mulighed for at foretage avanceret undersøgelser med vores CT-scanner – her kan vi stille en mere præcis diagnose end på traditionelle røntgenbilleder.

 Artroskopi (kikkertundersøgelse) er et andet godt redskab til diagnosticering af albuelidelse. Gennem en meget lille 1,9-2,4 mm kikkert (skop) kan vi i ca. 10 ganges forstørrelse se det meste af leddet og de evt. sygdomme/forandringer. Foretages en artroskopisk undersøgelse korrekt og skånsomt af en erfaren kirurg, er det en undersøgelse med meget lidt påvirkning og skade af hunden. 

Det at vi kan se ind i leddet øger vores viden om hvad der foregår i leddet, og vi kan derfor bedre rådgive om hvad der er det rigtige at gøre for hunden. 

Foruden at undersøge albuen, kan vi også operere i en og samme procedure. Dette foregår med små tænger og instrumenter i samme tykkelse som skopet.

Hvad er udsigterne efter operation

Det drejer sig om at smertelindre og sikre så god livskvalitet som muligt, og på den lange bane mindske de ledskader og forandringer der vil komme med tiden. Man kan lave en sammenligningen til det at have en sten i skoen, det hjælper med det samme når man får den taget ud.

Så diagnosen albueledsdysplasi er ikke bare én lidelse og hvis hunden skal have den bedste mulighed og behandling, så må vi bruge de midler vi har til rådighed og stille så præcis en diagnose som muligt og målrette behandlingen derefter. 

Der er forskellige grader af skader og derved også forskellige prognoser. Vores erfaring er at ca. 70% af hundene bliver haltfri. Det kan være alvorligt, men der kan være et godt ”hundeliv” forude, også når patienten er en aktiv brugshund.

Det er vigtigt at understrege, at jo før skaden diagnosticeres, jo bedre kan vi hjælpe hunden inden der opstår følgeskader og slid.

 

Har du spørgsmål til albueledsdysplasi er du altid velkommen til at  kontakte os.  

Hvorfor os

Vi tror på at dyrene får den bedste behandling, når vi som dyrlæger kan fokusere på specifikke fagområder. Derfor har vi valgt udelukkende at arbejde med specialkirurgi og sportsmedicin. Herved kan vi tilbyde den bedst mulige behandling, med brug af de nyeste teknikker og avancerede udstyr.   

Konsultation

Hvert besøg tager udgangspunkt i dyrets problem, derfor sættes der altid god tid af til undersøgelse. Dyr har ofte forskellige bevægelsesmønstre afhængigt af det miljø de er i, vi vil derfor oftest undersøge patienten både indenfor og udenfor.

Kirurgi

Vi tilbyder behandling af led problemer, knoglebrud og rygkirurgi i trygge og moderne faciliteter.

Medicinering

Dyr kan ikke selv sige fra ved smerte, derfor er der vores ansvar at diagnosticere og behandle lidelser, der kan give anledning til smerter. Vi har stort fokus på smertebehandling i forbindelse med operationer, såvel som i det efterfølgende forløb.

Fokus på dyrene

Vi ved hvor meget dyr betyder for de fleste mennesker i dag, og derfor er dyret altid i centrum hos os. Vores anbefalinger om behandling tager derfor altid udgangspunkt i det enkelte dyr, med fokus på dyrets alder, problemer og anvendelse.

Kontakt os her